VÅR MISSION                                                            VÅR AFFÄRSIDÉ

Att tillvarata naturligt och återvunnet material och skapa vackra                                                                                          Unik och Kreativ Design i Naturliga                      
          och unika produkter på ett miljömässigt hållbart sätt                                                                                                                   och Återvunna Material

Nytt i butiken

Vilse i verkligheten - en bok om hur livet som patient och anhörig bli när en familjemedlem drabbas av en kognitiv sjukdom. Här får du tips på hur man kan  klara vardagen och hur man bäst bemöter den sjukes alla märkliga beteenden. Och inte minst hur man hittar rätt i sjukvårdsdjungeln. Beställ enkelt boken i din on-line bokhandel.